Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk – były działacz opozycyjny i więzień polityczny. Współzałożyciel Ruchu „Wolność i Pokój”. Drukarz i dziennikarz „Tygodnika Mazowsze”. Od 1990 do 1994 r. Dyrektor Biura Analiz i Informacji i Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu UOP. W latach 2000-2001 doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – organizator Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. W 2001 wiceminister gospodarki. Od 1998…

Read More

Jarosław Hryszko

Jarosław Hryszko

Jarosław Hryszko – absolwent Akademii Morskiej w Gdyni i Politechniki Gdańskiej. W przeszłości związany z Siłami Zbrojnymi RP i Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych “GROM”, skąd odszedł na własną prośbę. Pracował przy europejskich i amerykańskich projektach akwizycji i analizy danych wrażliwych. Studiował energetykę jądrową na Politechnice Wrocławskiej, w Instytucie Problemów Jądrowych oraz Institute for Safety…

Read More

dr Tomasz Gajewski

dr Tomasz Gajewski

Tomasz Gajewski – Politolog, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w studiach nad złożonymi sytuacjami kryzysowymi oraz w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych na obszarze MENA (praca doktorska pt. „Polityka Stanów Zjednoczonych wobec konfliktu w Libanie w latach 1981-1984) oraz stosunkach międzynarodowych. Autor…

Read More

Wojciech Martynowicz

Wojciech Martynowicz

Wojciech Martynowicz – wiceprezes Fundacji Po.Int. Absolwent Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1977) oraz podyplomowego Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadowczych – OKKW w Starych Kiejkutach (1979). Służył jako oficer wywiadu (analityk i oficer operacyjny) w Departamencie I MSW, zarówno w Centrali, jak i pod przykryciem. W roku 1990 zweryfikowany pozytywnie, ale – podobnie jak wielu przebywających wtedy za granicą…

Read More

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz – prof. ndzw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Były dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Członek Centrum Badań nad Terroryzmem i Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas w Warszawie. Były funkcjonariusz polskich służb specjalnych, pracownik Zespołu Doradców Prezydenta RP, członek zespołu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Autor ponad 100…

Read More