Komentarze

Biblioteka szpiega

Nowa żelazna kurtyna

27 lat minęło od chwili, gdy Klaus Meine, wokalista zespołu Scorpions, napisał piosenkę Wind of Change. Piosenkę, która nawiązuje do przemian politycznych w ZSRR na przełomie lat 90., na skutek których upadł Związek Radziecki. Blok wschodni zniknął, zimna wojna skończyła się tryumfem Zachodu, a żelazna kurtyna stała się przykrym wspomnieniem. Byłe radzieckie republiki oraz satelity polityczno-gospodarcze odzyskały niepodległość, by pójść własną drogą, która w konsekwencji doprowadziła nas do NATO i... Czytaj dalej

Podwójni agenci

Prowadzenie podwójnego agenta to w rzemiośle szpiegowskim najbardziej wyrafinowana forma działania. Ukoronowanie gry operacyjnej, czyli przewerbowanie któregoś z agentów lub funkcjonariuszy przeciwnika tak, aby dezinformować go co do własnych prawdziwych zamiarów. Najkrócej chyba wyjaśnia to Umberto Eco: „Szpiegów nie unieszkodliwia się, pozbawiając ich życia, ale przekazując im fałszywe informacje. Dlatego potrzebujemy takich, którzy prowadzą podwójną grę.”... Czytaj dalej

Publikacje

O ignorancji, arogancji i doktrynerach

Praca wywiadu ma sens wtedy i tylko wtedy, gdy kolejni rządzący chcą wiedzieć i słyszeć więcej, niż to jest możliwe z siedziby Prezydenta, Premiera i poszczególnych ministrów. Aby tego chcieć, trzeba „chcieć chcieć”. Nasza władza nie tylko nie wie (ignorancja) ale i nie chce (arogancja). Czy aby nie przesadzam? Przyjrzyjmy się niektórym faktom. Przez długie lata rządów koalicji PO-PSL budżet Agencji Wywiadu był mniejszy niż budżet IPN. Nie sprawdzałem, czy ta proporcja zmieniła się pod rządami nowej władzy... Czytaj dalej

Zbiór Zastrzeżony: sukces czy klęska?

Zajęło mi chwil kilka, zanim nabrałem dystansu do faktu opublikowania katalogu materiałów ze Zbioru Zastrzeżonego IPN (dalej opisywany jako ZZ) podlegających ujawnieniu. Komu? Nie żądnej sensacji publice. Nie wszelakiej maści politykom. Jedynie historykom i dziennikarzom. Czyżby? Zdałem sobie sprawę, że opinia publiczna w Polsce refleksję na temat tego wydarzenia budowała będzie na podstawie ocen formułowanych przez rozmaitych znawców i „znawców”. Nie jestem w stanie oszacować poziomu kompetencji wszystkich... Czytaj dalej

Polacy, czy naprawdę tego chcecie?

Tematyka rozliczeń z dziedzictwem komunizmu funkcjonowała w debacie publicznej na Węgrzech od przełomu 1989/1990 roku. Po ustawowym potępieniu w 1991 r. garstki bezpośrednio zaangażowanych w stłumienie powstania 1956 roku funkcjonariuszy partyjno-rządowych oraz obcięciu im wysokich świadczeń emerytalnych na wiele lat znikła jednak z życia publicznego. Nieliczni radykałowie dawnej, antysystemowej opozycji usiłowali wracać do tematu, jednak bez powodzenia. Większość Węgrów wydawała się... Czytaj dalej

Dlaczegoś biedny...?

Bezpieczeństwo kraju i jego rozwój ekonomiczny są funkcją jakości nauki i szkolnictwa wyższego. Sytuacja w tej sferze pozostaje natomiast w ścisłym związku ze sposobem i skutkami kształcenia na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Dlatego warto się zastanowić, jakie skutki będzie miała kolejna reforma edukacyjna. Nie tylko dla bezpieczeństwa socjalnego nauczycieli, nie tylko dla budżetów samorządów, ale przede wszystkim – dla intelektualnego rozwoju młodego pokolenia Polaków. Do tej pory „reformy” w... Czytaj dalej

Ale my wiemy...

Opinii społecznej, naszym współobywatelom rząd wmawia, że jesteśmy odpowiedzialni za całe zło przeszłości, jesteśmy prześladowcami i oprawcami. Że musimy zostać ukarani za cudze draństwa, chociaż żadnych draństw nie czyniliśmy. Że nasze emerytury, wysłużone już po transformacji są za wysokie, choć wyliczane na identycznych zasadach jak dla naszych kolegów, przyjętych do służby już po roku 1990. O odpowiedzialności zbiorowej, działaniu prawa wstecz oraz łamaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... Czytaj dalej

Igrzyska Kremla… na Litwie

Co łączy wielu szefów przedsiębiorstw, dobrze prosperujących, dużych spółek i prezesów państwowych koncernów z różnych krajów, których rad chętnie słuchają politycy różnych partii? W zależności od stanu wiedzy i wyobraźni można postawić mnóstwo hipotez. Odpowiedź jest jednak prosta –  wszystkich łączy chęć robienia interesów oraz czasami wiara w to, że są ponad prawem. Czasami żądza zysku, poparta pychą, okazuje się na tyle mocna, że jest stawiana wyżej od strategicznych interesów własnego kraju... Czytaj dalej

Eksperci Fundacji

Vincent V. Severski

Prezes, Ekspert

Były, wysoki rangą oficer Agencji Wywiadu, zarządzanie służbą specjalną

Witold Sokała

Członek Rady, Ekspert

Wykładowca, analityk, asymetryczne wyzwania i zagrożenia

Wojciech Martynowicz

Ekspert, Szkoleniowiec

Były oficer Agencji Wywiadu, analiza informacji
strategiczne ostrzeganie

Tomasz Aleksandrowicz

Członek Rady, Ekspert

Były oficer polskich służb specjalnych, teoria analizy informacji

Wszystkie profile  

Partnerzy