Kamil Niemira rzecznik Fundacji Po.Int i członek Rady. Były dziennikarz działu gospodarczego Gazety Wyborczej, który pod koniec lat 90-tych przeniósł się do branży marketingowej. Wieloletni rzecznik prasowy oraz dyrektor marketingu i sprzedaży w takich firmach jak Invest-Bank, Telefonia Dialog, Hefra SA. Założyciel i szef agencji PR Akcent oraz od 6. lat Agencji Social Media – będącej jedną z najstarszych agencji tego typu w Polsce. Realizował projekty dla Narodowego Banku Polskiego, BBC, KGHM Polska Miedź, Randstad, Superbrands Polska, Dr Irena Eris, Ceneo, Wielton, Banku Millenium i wielu innych. Profil >


dr Witold Sokała – Członek Rady oraz ekspert Fundacji Po.Int, zastępca dyrektora Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Specjalizuje się w zagadnieniach polityki bezpieczeństwa europejskiego, wyzwań i zagrożeń asymetrycznych (w tym terroryzmu i migracji) oraz walki informacyjnej i studiów strategicznych. Jest autorem, redaktorem i współredaktorem kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu, w tym monografii: „Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie” (Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010) oraz „Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów” (Wyd. Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2011).

Założyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych o/Kielce. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Stowarzyszenia Integracji Europa-Wschód SIEW. Jest jednym z fundatorów i wiceprezesem Fundacji Wiedza-Rozwój-Bezpieczeństwo. Profil >


Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski – urodził się 22 grudnia 1957 r. w Warszawie. W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Pracę na Uczelni podjął w 1987 r. W 1991 r. uzyskał na macierzystym Wydziale stopień doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii; w 1997 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk technicznych Prezydent RP nadał mu w 2005 r. W latach 1999 – 2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału ds. Nauki i Rozwoju. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego i pełni funkcję kierownika Katedry Analiz Geoinformacyjnych i Katastru.

Opublikował ponad 120 prac naukowych, w tym, jako autor lub współautor, 26 podręczników i monografii naukowych. Wypromował 11 doktorów. Jest laureatem nagród Ministra Edukacji Narodowej (2), JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (15). Uhonorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015), Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” (2007) oraz odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” (2008).

W pracy naukowej zajmuje się teoretycznymi podstawami gospodarki przestrzennej, zarządzaniem przestrzenią planistyczną, kształtowaniem przestrzeni bezpiecznej, metodologią analiz geoinformacyjnych oraz wykorzystaniem GIS na potrzeby kryzysowego zarządzania przestrzenią i proaktywnego zwalczania terroryzmu. Profil >


dr hab. Tomasz Aleksandrowicz – prof. ndzw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Były dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Członek Centrum Badań nad Terroryzmem i Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas w Warszawie.

Były funkcjonariusz polskich służb specjalnych, pracownik Zespołu Doradców Prezydenta RP, członek zespołu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Autor ponad 100 pozycji naukowych dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, terroryzmu, teorii analizy informacji. Profil >


Daniel Boćkowski – dr hab. nauk humanistycznych, historyk, specjalista ds. bezpieczeństwa międzynarodowego. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie; Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB, pracownik Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Redaktor prowadzący „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”; członek Rady Programowej Serii Naukowej Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne; członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Od 1999 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, na podstawie pracy „Opieka placówek polskich nad obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR (1941-1943)”, obronionej w Instytucie Historii PAN w Warszawie; od 2006 roku doktor habilitowany nauk humanistycznych, na podstawie pracy „Na zawsze razem. Białostocczyzna i Łomżyńskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX 1939 – VIII 1944)” także w IH PAN. Profil >