dr hab. Tomasz Aleksandrowicz – członek Rady Fundacji Po.Int. Prof. ndzw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Były dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Członek Centrum Badań nad Terroryzmem i Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas w Warszawie.

Były funkcjonariusz polskich służb specjalnych, pracownik Zespołu Doradców Prezydenta RP, członek zespołu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Autor ponad 100 pozycji naukowych dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, terroryzmu, teorii analizy informacji. Profil >


dr hab. Daniel Boćkowski – członek Rady Fundacji Po.Int. Historyk, specjalista ds. bezpieczeństwa międzynarodowego. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie; Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB, pracownik Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Redaktor prowadzący „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”; członek Rady Programowej Serii Naukowej Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne; członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Od 1999 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, na podstawie pracy „Opieka placówek polskich nad obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR (1941-1943)”, obronionej w Instytucie Historii PAN w Warszawie; od 2006 roku doktor habilitowany nauk humanistycznych, na podstawie pracy „Na zawsze razem. Białostocczyzna i Łomżyńskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX 1939 – VIII 1944)” także w IH PAN. Profil >


Kamil Niemira  – rzecznik Fundacji Po.Int i członek Rady. Były dziennikarz działu gospodarczego Gazety Wyborczej, który pod koniec lat 90-tych przeniósł się do branży marketingowej. Wieloletni rzecznik prasowy oraz dyrektor marketingu i sprzedaży w takich firmach jak Invest-Bank, Telefonia Dialog, Hefra SA. Założyciel i szef agencji PR Akcent oraz od 6. lat Agencji Social Media – będącej jedną z najstarszych agencji tego typu w Polsce. Realizował projekty dla Narodowego Banku Polskiego, BBC, KGHM Polska Miedź, Randstad, Superbrands Polska, Dr Irena Eris, Ceneo, Wielton, Banku Millenium i wielu innych. Profil >


dr Witold Sokała  Przewodniczący Rady oraz ekspert Fundacji Po.Int, zastępca dyrektora Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Specjalizuje się w zagadnieniach polityki bezpieczeństwa europejskiego, wyzwań i zagrożeń asymetrycznych (w tym terroryzmu i migracji) oraz walki informacyjnej i studiów strategicznych. Jest autorem, redaktorem i współredaktorem kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu, w tym monografii: „Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie” (Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010) oraz „Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów” (Wyd. Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2011).

Założyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych o/Kielce. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Stowarzyszenia Integracji Europa-Wschód SIEW. Jest jednym z fundatorów i wiceprezesem Fundacji Wiedza-Rozwój-Bezpieczeństwo. Profil >


Marek Wrona – członek Rady i ekspert Fundacji Po.Int. Dokumentalista i producent, animator kultury. Prezes Zarządu Fundacji Kultury im. Stefana Kudelskiego. Od 2005 r. koordynator i specjalista ds projektów UE w Świętokrzyskim Centrum Edukacji i Rozwoju.

Specjalizuje się w produkcji TV i filmowej, współautor i producent wielu filmów dokumentalnych (m.in. cyklu drogidoniepodleglosci.pl), współzałożyciel Libs.TV. Profil >