Vincent V. Severski – Włodzimierz Sokołowski, Prezes i Fundator Fundacji Po.Int, autor bestsellerowych powieści szpiegowsko-politycznych, emerytowany, wysoki rangą oficer Agencji Wywiadu. Odszedł z Agencji w 2007 roku, na własną prośbę, po 26 latach służby, w tym kilkunastu latach pracy za granicą. Odznaczany i nagradzany przez najwyższe władze RP oraz zaprzyjaźnione służby; m.in. Legią Zasługi przez prezydenta USA. Profil >


Wojciech Martynowicz – wiceprezes Fundacji Po.Int. Absolwent Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1977) oraz podyplomowego Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadowczych – OKKW w Starych Kiejkutach (1979). Służył jako oficer wywiadu (analityk i oficer operacyjny) w Departamencie I MSW, zarówno w Centrali, jak i pod przykryciem. W roku 1990 zweryfikowany pozytywnie, ale – podobnie jak wielu przebywających wtedy za granicą oficerów – „zwolniony ze służby w związku z likwidacją jednostki” i nie przyjęty do tworzonego UOP.

W 1993 roku, na wniosek Zarządu Wywiadu UOP, przywrócony do służby, którą kontynuował na różnych stanowiskach i w różnych miejscach, także w Agencji Wywiadu. Szczegóły działalności z tego okresu nie należą jeszcze do domeny publicznej.

Z aktywnej służby odszedł z powodów rodzinnych w 2007 roku, nie zrywając kontaktu z materią, którą się zajmował.Przez wiele lat był trenerem i ekspertem w zakresie zaawansowanych technik / metod analitycznych oraz pracy z informacją w warunkach niedostatku danych i braku czasu. Z jego wiedzy, oprócz wywiadu, korzystały również inne służby specjalne (także poza Polską), służba zagraniczna oraz struktury prezydenckie. Profil >


Jacek Powierża – członek Zarządu Fundacji Po.Int. Absolwent Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadowczych w Starych Kiejkutach. Wieloletni oficer operacyjny Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywiadu.

Specjalizuje się w problematyce wykorzystywania inżynierii społecznej w zdobywaniu wrażliwych informacji w biznesie przez konkurencję.

Służył jako oficer wywiadu zarówno w kraju, jak i na polskich placówkach dyplomatycznych, między innymi: w Szwecji i Wielkiej Brytanii. Zajmował się także sprawami bezpieczeństwa w polskim Konsulacie Generalnym w Stambule.

Z czynnej służby w Agencji Wywiadu odszedł w 2012 roku w stopniu podpułkownika. Profil >


Tomasz Zając – członek Zarządu Fundacji Po.Int oraz redaktor naczelny portalu www.fundacjapoint.pl. Z wykształcenia socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Zawodowo od kilku lat związany z branżą internetową. Z racji wykształcenia zainteresowany tematyką wpływu stereotypów i uprzedzeń na zjawisko myślenia krytycznego w społeczeństwie. Podczas edukacji wyższej skupiał się głównie na tematyce rosyjskiej. Profil >