Jacek Powierża członek Zarządu Fundacji Po.Int. Absolwent Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadowczych w Starych Kiejkutach. Wieloletni oficer operacyjny Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywiadu.

Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku zajmującym się zagadnieniami nielegalnego obrotu gotówki w polskim systemie bankowym. W tym obszarze ukończył także kurs w NCIS (National Criminal Intelligence Service) w Londynie. Był słuchaczem studiów podyplomowych w Collegium Civitas w dziedzinie analizy informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem.

Specjalizuje się w problematyce wykorzystywania inżynierii społecznej w zdobywaniu wrażliwych informacji w biznesie przez konkurencję.

Służył jako oficer wywiadu zarówno w kraju, jak i na polskich placówkach dyplomatycznych, między innymi: w Szwecji i Wielkiej Brytanii. Zajmował się także sprawami bezpieczeństwa w polskim Konsulacie Generalnym w Stambule.

Z czynnej służby w Agencji Wywiadu odszedł w 2012 roku w stopniu podpułkownika.