Fundacja Po.Int jest think-tankiem założonym przez Vincenta V. Severskiego, autora bestsellerowych powieści szpiegowsko-politycznych, emerytowanego, wysokiego rangą oficera Agencji Wywiadu.

Stanowimy zespół reprezentantów środowisk akademickich, emerytowanych oficerów służb specjalnych, byłych dyplomatów, ekspertów wojskowości oraz przedstawicieli biznesu i mediów. Jesteśmy pierwszą instytucją w Polsce łączącą światy nauki i biznesu ze środowiskiem oficerów służb wywiadowczych.

Zabieramy głos w sprawach, które uważamy za istotne, nie stroniąc od komentowania wydarzeń ważnych dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa Polski.

Oferujemy wiedzę opartą o profesjonalne analizy, przedstawioną w przystępnej formie. Stosowanie sprawdzonej metodologii pozwala nam na utrzymanie obiektywizmu i bezstronności. Nie ograniczamy się jedynie do diagnozy, ale staramy się wskazać optymalne rozwiązania odpowiadające zapotrzebowaniu naszych Klientów. Dzięki wiedzy interdyscyplinarnej potrafimy spojrzeć na różne zagadnienia z szerszej perspektywy. Specjalizujemy się w takich dziedzinach, jak:

  • obronność,
  • terroryzm,
  • stosunki międzynarodowe,
  • inwestycje zagraniczne,
  • bezpieczeństwo biznesu,
  • wspomaganie zarządzania ryzykiem,
  • ochrona informacyjna.

Z nami dostrzeżesz więcej.


Misja

Prowadzenie badań nad aktualnym stanem bezpieczeństwa oraz prognozowanie zmian tego stanu. Tematyczna analiza informacji uwzględniająca wskazany kraj i dziedzinę będące w obiekcie zainteresowania klienta. Wspomaganie bezpieczeństwa ogólnego (społeczeństwo) i szczegółowego (lokalne społeczności, instytucje, firmy) poprzez dostarczanie wartościowych informacji ułatwiających procesy decyzyjne. Upowszechnianie wiedzy i rozwój świadomości społecznej dotyczącej ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Propagowanie właściwych postaw obywatelskich w sferze bezpieczeństwa. Wspieranie instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa. Współpraca z wartościowymi inicjatywami obywatelskimi.


Wizja

Najbardziej wiarygodna instytucja o charakterze informacyjno-analitycznym.


Cel

Dostarczanie wiarygodnych, zwięzłych i zrozumiałych informacji wysokiej jakości, opierających się na niezależnych i szczegółowych analizach.