Umiejętność komunikowania się stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny.

John D. Rockefeller

Nawet coś tak prostego i oczywistego, jak zreferowanie tematu, też może być sztuką.

Vincent V. Severski „Nielegalni”

Świat, cni panowie, ostatnimi czasy wziął się nam i zwiększył. A i zmalał zarazem.

Andrzej Sapkowski „Boży bojownicy


Myśl Andrzeja Sapkowskiego, włożona w usta gawędziarza w karczmie na Śląsku na początku XV wieku, nie straciła nic ze swojej aktualności. Świat stał się większy, bo za sprawą technologii stał się dostępny w stopniu dotąd niespotykanym, a jednocześnie zmalał, bo dotarcie do dowolnego jego punktu nie stanowi już problemu.

Wraz ze „zmniejszeniem się” świata zwiększyło się ryzyko towarzyszące nam w różnych dziedzinach życia. Technologie informatyczne jednocześnie pomagają i mogą stanowić wielkie zagrożenie. Łatwość podróżowania, ze wszystkimi jej dobrymi stronami, niesie ze sobą  zwiększenie ryzyka związanego nie tylko z terroryzmem, ale i z rozprzestrzenianiem się nieznanych chorób, zmianami środowiskowymi i tym podobnymi.

W Fundacji obserwujemy i analizujemy napływające dane i stawiamy sobie pytania, które pomagają nam w rozpoznawaniu zagrożeń – nie tylko dla całych państw, ale także dla społeczności lokalnych, firm i instytucji. W celu wspomożenia pracy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i prywatne proponujemy szeroki wachlarz szkoleń, dostosowanych do potrzeb sektora publicznego i prywatnego.


Dodatkowo – Fundacja Po.Int może przygotować na zlecenie szczegółowy raport na temat interesującego zleceniodawcę rynku, wraz z prognozami wydarzeń politycznych i ekonomicznych. Raport taki jest wykonywany wyłącznie na zlecenie, w jednym egzemplarzu. Cena jest zależna od oczekiwań Klienta oraz analizowanego kraju – ustalana indywidualnie dla każdego przypadku.