Daniel Boćkowskidr hab. Daniel Boćkowski – .członek Rady Fundacji Po.Int. Historyk, specjalista ds. bezpieczeństwa międzynarodowego. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie; Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB, pracownik Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Redaktor prowadzący „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”; członek Rady Programowej Serii Naukowej Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne; członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Od 1999 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, na podstawie pracy „Opieka placówek polskich nad obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR (1941-1943)”, obronionej w Instytucie Historii PAN w Warszawie; od 2006 roku doktor habilitowany nauk humanistycznych, na podstawie pracy „Na zawsze razem. Białostocczyzna i Łomżyńskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX 1939 – VIII 1944)” także w IH PAN.

Ekspert TVN24 oraz TVN24 BiŚ ds. bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych. Komentator aktualnej sytuacji międzynarodowej w Polskim Radio 24. oraz innych mediach elektronicznych.

Autor książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii Rosji i ZSRR, Bliskiego Wschodu, bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu i świata islamskiego. Autor wstępu do polskiego wydania książki Patricka Cockburn’a „Państwo Islamskie”, PWN Warszawa 2015. Prowadził m.in. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych kadry dowódczej 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Na III Ogólnopolskim Kongresie Politologii w Krakowie w 2015 roku moderował panel „Teoria i praktyka współczesnej walki informacyjnej”.

Zainteresowania badawcze: terroryzm międzynarodowy, obszar MENA, ruchy fundamentalistyczne, bezpieczeństwo międzynarodowe, ZSRR i współczesna Rosja, propaganda i polityka historyczna.


Komentarze:

1. „Wojna” irańsko-saudyjska


Wybrane publikacje:

1. Państwo Islamskie u wrót Europy
2. Al-Kaida sp. z o.o. – czy wygrywamy wojnę ze światowym terroryzmem?
3. Fundamentalistyczne ugrupowania muzułmańskie a aktualne bezpieczeństwo Polski
4. Polska polityka zagraniczna wobec świata muzułmańskiego – próba definicji problemu
5. BETWEEN THE EAST AND THE WEST: THE PENETRATION OF CONTEMPORARY ISLAM INTO POLAND
6. Czy możliwy jest trwały model bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie bez uwzględniania ruchów fundamentalistycznych?