Szkolenie kierowane jest do firm/instytucji, które prowadzą (lub chcą prowadzić) działalność poza granicami kraju, szczególnie w krajach egzotycznych. Szkolenie przeprowadzają eksperci Fundacji, zarówno oficerowie wywiadu jak i osoby zajmujące się na co dzień problematyką międzykulturowości. W trakcie zajęć uczestnicy poznają istotne z punktu widzenia swojej pracy aspekty pobytu w obcych (egzotycznych) krajach, metody wykrywania działań zagrażających bezpieczeństwu, postępowanie w przypadkach szczególnych (aresztowanie, inwigilacja itp.). Uczestnicy będą też mogli zapoznać się ze wzorcami kulturowymi, których przestrzeganie ułatwia działalność biznesową i chroni przed przypadkowymi kłopotami.


UWAGA:

Zamawiający proszony jest o dokonanie własnego rangowania KAŻDEGO z poniższych punktów i podpunktów w skali od 0 do 10. Rangowanie to wskaże wykładowcy, które tematy (wątki, sub-wątki) powinien wyeksponować w trakcie szkolenia w sensie czasowym, a które potraktować drugo lub trzecioplanowo. Ranga/waga 0 (zero) oznaczać będzie sugestię rezygnacji z wątku (np. gdy dany wątek był już przedmiotem odrębnego i pogłębionego szkolenia. Poza powyższym rangowaniem wszelkie życzenia zamawiającego będą mile widziane i – w miarę możliwości intelektualnych wykładowcy – uwzględnione.


Wątek pierwszy: A więc jedziesz za granicę? Pomoże Ci NEKSJALISTA.

1.1. Kto to jest NEKSJALISTA i dlaczego warto nim zostać?
1.2. Lista tematów, z jakimi każdy podróżny powinien się zapoznać (słuchacze otrzymają listę istotnych kwestii związanych z krajem pobytu, które rozpoznane wcześniej pomogą w miarę bezkonfliktowym funkcjonowaniu w odrębnej kulturowo społeczności).

Wątek drugi: Służby specjalne i ich swoista filozofia działania.

2.1. Instytucjonalna paranoja i jej konsekwencje (słuchacze poznają sposoby działania instytucji i organizacji nastawionych na efekt, na czym polega instytucjonalna paranoja i skutki jej istnienia).
2.2. Kontrwywiad (słuchacze dowiedzą się jak kontrwywiad poszukuje szpiegów, jak ich rozpracowuje, jak minimalizować szanse znalezienia się na ich listach osób podejrzanych, jak unikać różnorodnych pułapek zakładanych przez kontrwywiad).
2.3. Wywiad (słuchacze dowiedzą się jak wywiad poszukuje kandydatów na szpiegów, jak ich rozpracowuje, jak minimalizować szanse znalezienia się na ich listach osób podejrzanych, jak unikać różnorodnych pułapek zakładanych przez wywiad).
2.4. Służby typu policyjnego (słuchacze dowiedzą się, jak służby specjalne wykorzystują współpracę z policją i innymi tego typu agencjami rządowymi do własnych celów).

Wątek trzeci: Czy jesteś na celowniku służb?

3.1. Co to jest transparentność organizacji i jak działa na Waszą korzyść lub niekorzyść.
3.2. Jak postrzegana jest Wasza organizacja i jej misja w świecie i w kraju docelowym?
3.3. Jak postrzegana jest kadra kierownicza organizacji?
3.4. Jak postrzegani są Wasi koledzy i koleżanki z organizacji?
3.5. High Value Target – kto to jest?

Wątek czwarty: Zagrożenie versus ryzyko.

4.1. Dostrzeganie zagrożeń – sytuacja operacyjna w terenie (słuchacze dowiedzą się jak rozumieć zagrożenie w kontekście działań własnej organizacji, jak dokonywać podstawowej analizy kraju docelowego pod kątem istniejących w nim zagrożeń, jak szacować ich dynamikę i siłę oraz jak oceniać stabilność polityczną, ekonomiczną i militarną w tym kraju).
4.2. Dostrzeganie i kalkulowanie ryzyka (słuchacze dowiedzą się jak oceniać szanse znalezienia się w strefach różnorakich zagrożeń, jak to się przekłada na podejmowanie działań ryzykownych w kontekście cenionych wartości organizacyjnych, a także osobistych oraz jak kalkulować koszt zachowań ryzykownych dla ważnych celów organizacyjnych i/lub losów osobistych).
4.3. Mitygowanie, niwelowanie lub przenoszenie znanego ryzyka (słuchacze dowiedzą się jak rozpoznawać ew. szanse unikania, zmniejszania lub przenoszenia ryzyka już zidentyfikowanego i szacować konsekwencje dokonanych wyborów).

Wątek piąty: Pułapki w drodze do celu.

5.1. Itinerary – inteligentny plan podróży do kraju docelowego.
5.2. Wybór linii lotniczej i punktu startu.
5.3. Lądujemy (odprawa celna i paszportowa).
5.4. Jak dotrzeć do hotelu?

Wątek szósty: Pułapki w trakcie pobytu.

6.1. Hotel.
6.2. Transport w miejscu pobytu (lokalnie, między regionami).
6.3. Spotkania z miejscowymi organizacjami.
6.4. Miasto i jego „zaklęte rewiry” (zakazane dzielnice).
6.5. Podróże po niebezpiecznych zakątkach kraju pobytu.

Wątek siódmy: Poza pracą – ryzyka w czasie prywatnym.

7.1. Czy są kraje bezpieczne?
7.2. Mnożniki ryzyka.
7.3. Bezpieczeństwo w domu i poza nim.
7.4. Moje wakacje.

Wątek ósmy: Czarne scenariusze – jak przetrwać w razie kłopotów.

8.1. Zatrzymanie i/lub aresztowanie.
8.2. Proces sądowy.
8.3. Wyrok pozbawienia wolności i jego odbywanie.
8.4. Porwanie.
8.5. Niewola.


W razie zainteresowania szkoleniem prosimy o wiadomość na adres: office@fundacjapoint.pl

Dodatkowo – Fundacja Po.Int może przygotować na zlecenie szczegółowy raport na temat interesującego zleceniodawcę rynku, wraz z prognozami wydarzeń politycznych i ekonomicznych. Raport taki jest wykonywany wyłącznie na zlecenie, w jednym egzemplarzu. Cena jest zależna od oczekiwań Klienta oraz analizowanego kraju – ustalana indywidualnie dla każdego przypadku.