Pułkownik Robert Dyduła – obecnie na emeryturze – służył w Biurze Ochrony Rządu, a wcześniej w innych jednostkach podległych resortowi spraw wewnętrznych. Przez 13 lat realizował praktycznie zabezpieczenie pirotechniczne VIP-ów (polskich i zagranicznych) zarówno na terenie kraju i za granicą. Ochraniał polskie ambasady w Iraku, dwukrotnie w Izraelu i w Tunezji (już po rewolucji). W BOR był szefem wydziału odpowiedzialnego za zabezpieczenia pirotechniczne Pałacu Prezydenckiego, Belwederu, Sejmu i Senatu, Kancelarii Premiera, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych obiektów państwowych. Jest współautorem audytu bezpieczeństwa kompleksu Ambasady RP w Kabulu po zamachu na amb. Pietrzyka.

Płk Robert Dyduła jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej, magistrem nauk pedagogicznych, a także absolwentem studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej i Wyższej Szkole Policji.

Po przejściu na emeryturę założył firmę zajmującą się audytami bezpieczeństwa. Wykonał audyty Orange Office Park w Krakowie, a także dwóch warszawskich biurowców – Rondo 1 i Warsaw Spire.