Umiejętność komunikowania się stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny.

John D. Rockefeller

Nawet coś tak prostego i oczywistego, jak zreferowanie tematu, też może być sztuką.

Vincent V. Severski „Nielegalni”

Świat, cni panowie, ostatnimi czasy wziął się nam i zwiększył. A i zmalał zarazem.

Andrzej Sapkowski „Boży bojownicy

Myśl Andrzeja Sapkowskiego, włożona w usta gawędziarza w karczmie na Śląsku na początku XV wieku, nie straciła nic ze swojej aktualności. Świat stał się większy, bo za sprawą technologii stał się dostępny w stopniu dotąd niespotykanym, a jednocześnie zmalał, bo dotarcie do dowolnego jego punktu nie stanowi już problemu.

Wraz ze „zmniejszeniem się” świata zwiększyło się ryzyko towarzyszące nam w różnych dziedzinach życia. Technologie informatyczne jednocześnie pomagają i mogą stanowić wielkie zagrożenie. Łatwość podróżowania, ze wszystkimi jej dobrymi stronami, niesie ze sobą  zwiększenie ryzyka związanego nie tylko z terroryzmem, ale i z rozprzestrzenianiem się nieznanych chorób, zmianami środowiskowymi i tym podobnymi.

W Fundacji obserwujemy i analizujemy napływające dane i stawiamy sobie pytania, które pomagają nam w rozpoznawaniu zagrożeń – nie tylko dla całych państw, ale także dla społeczności lokalnych, firm i instytucji. W celu wspomożenia pracy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i prywatne proponujemy szeroki wachlarz szkoleń, dostosowanych do potrzeb sektora publicznego i prywatnego.


Sektor Publiczny

Dobro społeczne jest dla nas najważniejsze, a jednym z kluczowych elementów misji naszej Fundacji jest promowanie postaw obywatelskich i podnoszących poziom bezpieczeństwa. Przedstawiciele sektora publicznego (samorządy, gminy, powiaty, urzędy państwowe różnych szczebli), delegowani na nasze szkolenia, otrzymają 10% zniżki od ceny podstawowej. Warunkiem otrzymania zniżki jest podpisanie zgłoszenia przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej instytucji.

Dla instytucji przewidujemy:

  1. Panele dyskusyjne (jednodniowy panel z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa),
  2. Szkolenia z dziedziny analizy informacji (dwudniowe),
  3. Rozpoznawanie zagrożeń i pozyskiwanie informacji (dwudniowe),
  4. Zastosowanie techniki w rozpoznawaniu i eliminacji zagrożeń lokalnych (kilkudniowe warsztaty).

Na zlecenie przygotujemy zestaw szkoleń dla pracowników lokalnych instytucji sfery bezpieczeństwa publicznego (straż gminna, straż miejska, pracownicy centrum zarządzania kryzysowego, straż pożarna, policja) dostosowany do specyfiki lokalnej.

Udział w szkoleniu potwierdzany jest stosownym dyplomem.


Sektor Prywatny

Dla sektora prywatnego przygotowaliśmy pakiety szkoleń pomagających w rozpoznawaniu ryzyka.

W związku z naszym doświadczeniem w pracy wywiadu i kontrwywiadu możemy nauczyć Państwa pracowników:

  1. Jak rozpoznawać próby infiltracji?
  2. Jak skutecznie kontrolować wypływ informacji?
  3. Jak rozpoznać „szpiega wewnętrznego”?

Uczymy także technik analizy informacji. W ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami możemy organizować imprezy typu „incentive”, połączone z naszymi warsztatami.

Szkolenia tego typu prowadzone są wyłącznie w formie dedykowanej – na zamówienie.

Szkolenia prowadzone są przez wybitnych fachowców, byłych oficerów wywiadu, naukowców i praktyków biznesu.


Fundacja Po.Int
To the Point.

Logo-03