Tomasz Gajewski – Politolog, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w studiach nad złożonymi sytuacjami kryzysowymi oraz w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych na obszarze MENA (praca doktorska pt. „Polityka Stanów Zjednoczonych wobec konfliktu w Libanie w latach 1981-1984) oraz stosunkach międzynarodowych.

Autor publikacji naukowych w dziedzinie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa, m. in. „Konflikt w Libanie jako źródło potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa UE” („Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010) „Asymetria w polityce bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu (Wyd. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa, 2011), “The Origins of the anti-Americanism in the Middle East” (Wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2013).

W latach 2009-2013 współprzygotowywał i współprowadził radiową audycje międzynarodową. Pracował także przy realizacji projektów europejskich w sektorze pozarządowym. Współzałożyciel internetowej Libs TV.


Publikacje na naszym portalu:

1. Postamerykański Bliski Wschód
2. Przyszłości zapamiętane