Witold Janczys – mgr ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie w Białymstoku. Mieszka i pracuje na Litwie, w Wilnie. Współpracował z jednym z największych w Rosji miesięczników o tematyce gospodarczej „RBC” oraz tygodnikiem „Litovskij Kurier”. Jest współpracownikiem polskiego dziennika na Litwie „Kurier Wileński”. Obecnie pisze dla rosyjskiej sekcji „Deutsche Welle”, redakcji największego portalu informacyjnego w krajach bałtyckich DELFI oraz portalu forbes.pl. Autor licznych publikacji analitycznych o tematyce politycznej, społecznej i gospodarczej. Autor wywiadów z elitą polityczną i gospodarczą Litwy, Estonii, Łotwy i Rosji z zakresu finansów, nieruchomości, energetyki i bezpieczeństwa.

Obszar zainteresowania: polityka Rosji, wpływ decyzji Moskwy na procesy gospodarcze i społeczne naszego regionu oraz całego świata, historia XX wieku, a zwłaszcza zmian, które doprowadziły do I wojny światowej, powstania ZSRR, wybuchu II wojny światowej oraz uformowania Unii Europejskiej.


Publikacje na naszym portalu:

1. Kreml a polska mniejszość na Litwie
2. Igrzyska Kremla… na Litwie


Komentarze:

1. Wybory na Litwie: gorzki smak zwycięstwa Polaków
2. Litwa w cieniu Kremla
3. Nowa żelazna kurtyna
4. Czy USA nadal ufają Europie?