Robert Dyduła

Robert Dyduła

Pułkownik Robert Dyduła – obecnie na emeryturze – służył w Biurze Ochrony Rządu, a wcześniej w innych jednostkach podległych resortowi spraw wewnętrznych. Przez 13 lat realizował praktycznie zabezpieczenie pirotechniczne VIP-ów (polskich i zagranicznych) zarówno na terenie kraju i za granicą. Ochraniał polskie ambasady w Iraku, dwukrotnie w Izraelu i w Tunezji (już po rewolucji). W…

Read More

Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk – były działacz opozycyjny i więzień polityczny. Współzałożyciel Ruchu „Wolność i Pokój”. Drukarz i dziennikarz „Tygodnika Mazowsze”. Od 1990 do 1994 r. Dyrektor Biura Analiz i Informacji i Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu UOP. W latach 2000-2001 doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – organizator Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. W 2001 wiceminister gospodarki. Od 1998…

Read More

Jarosław Hryszko

Jarosław Hryszko

Jarosław Hryszko – absolwent Akademii Morskiej w Gdyni i Politechniki Gdańskiej. W przeszłości związany z Siłami Zbrojnymi RP i Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych “GROM”, skąd odszedł na własną prośbę. Pracował przy europejskich i amerykańskich projektach akwizycji i analizy danych wrażliwych. Studiował energetykę jądrową na Politechnice Wrocławskiej, w Instytucie Problemów Jądrowych oraz Institute for Safety…

Read More

dr Tomasz Gajewski

dr Tomasz Gajewski

Tomasz Gajewski – Politolog, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w studiach nad złożonymi sytuacjami kryzysowymi oraz w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych na obszarze MENA (praca doktorska pt. „Polityka Stanów Zjednoczonych wobec konfliktu w Libanie w latach 1981-1984) oraz stosunkach międzynarodowych. Autor…

Read More

Vitold Jančis

Vitold Jančis

Witold Janczys – członek Zarządu Fundacji Po.Int, mgr ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie w Białymstoku. Mieszka i pracuje na Litwie, w Wilnie. Współpracował z jednym z największych w Rosji miesięczników o tematyce gospodarczej „RBC” oraz tygodnikiem „Litovskij Kurier”. Jest współpracownikiem polskiego dziennika na Litwie „Kurier Wileński”. Obecnie pisze dla rosyjskiej sekcji „Deutsche Welle”, redakcji największego…

Read More

dr Witold Sokała

dr Witold Sokała

dr Witold Sokała – Członek Rady oraz ekspert Fundacji Po.Int, zastępca dyrektora Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki bezpieczeństwa europejskiego, wyzwań i zagrożeń asymetrycznych (w tym terroryzmu i migracji) oraz walki informacyjnej i studiów strategicznych. Jest autorem, redaktorem i współredaktorem kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu, w…

Read More

dr hab. Daniel Boćkowski

dr hab. Daniel Boćkowski

Daniel Boćkowski – dr hab. nauk humanistycznych, historyk, specjalista ds. bezpieczeństwa międzynarodowego. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie; Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB, pracownik Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Redaktor prowadzący…

Read More

Wojciech Martynowicz

Wojciech Martynowicz

Wojciech Martynowicz – Absolwent Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1977) oraz podyplomowego Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadowczych – OKKW w Starych Kiejkutach (1979). Służył jako oficer wywiadu (analityk i oficer operacyjny) w Departamencie I MSW, zarówno w Centrali, jak i pod przykryciem. W roku 1990 zweryfikowany pozytywnie, ale – podobnie jak wielu przebywających wtedy za granicą oficerów – „zwolniony ze…

Read More

Prof. dr hab. inż. Tomasz J. Bajerowski

Prof. dr hab. inż. Tomasz J. Bajerowski

Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski – urodził się 22 grudnia 1957 r. w Warszawie. W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Pracę na Uczelni podjął w 1987 r. W 1991 r. uzyskał na macierzystym Wydziale stopień…

Read More

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz – prof. ndzw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Były dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Członek Centrum Badań nad Terroryzmem i Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas w Warszawie. Były funkcjonariusz polskich służb specjalnych, pracownik Zespołu Doradców Prezydenta RP, członek zespołu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Autor ponad 100…

Read More