Jacek Powierża

Jacek Powierża

Jacek Powierża – członek Zarządu Fundacji Po.Int. Absolwent Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadowczych w Starych Kiejkutach. Wieloletni oficer operacyjny Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywiadu. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku zajmującym się zagadnieniami nielegalnego obrotu gotówki w polskim systemie bankowym. W tym obszarze ukończył także kurs w NCIS (National Criminal Intelligence Service)…

Read More

Robert Dyduła

Robert Dyduła

Pułkownik Robert Dyduła – obecnie na emeryturze – służył w Biurze Ochrony Rządu, a wcześniej w innych jednostkach podległych resortowi spraw wewnętrznych. Przez 13 lat realizował praktycznie zabezpieczenie pirotechniczne VIP-ów (polskich i zagranicznych) zarówno na terenie kraju i za granicą. Ochraniał polskie ambasady w Iraku, dwukrotnie w Izraelu i w Tunezji (już po rewolucji). W…

Read More

Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk – były działacz opozycyjny i więzień polityczny. Współzałożyciel Ruchu „Wolność i Pokój”. Drukarz i dziennikarz „Tygodnika Mazowsze”. Od 1990 do 1994 r. Dyrektor Biura Analiz i Informacji i Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu UOP. W latach 2000-2001 doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – organizator Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. W 2001 wiceminister gospodarki. Od 1998…

Read More

dr Tomasz Gajewski

dr Tomasz Gajewski

Tomasz Gajewski – Politolog, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w studiach nad złożonymi sytuacjami kryzysowymi oraz w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych na obszarze MENA (praca doktorska pt. „Polityka Stanów Zjednoczonych wobec konfliktu w Libanie w latach 1981-1984) oraz stosunkach międzynarodowych. Autor…

Read More

Vitold Jančis

Vitold Jančis

Witold Janczys – mgr ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie w Białymstoku. Mieszka i pracuje na Litwie, w Wilnie. Współpracował z jednym z największych w Rosji miesięczników o tematyce gospodarczej „RBC” oraz tygodnikiem „Litovskij Kurier”. Jest współpracownikiem polskiego dziennika na Litwie „Kurier Wileński”. Obecnie pisze dla rosyjskiej sekcji „Deutsche Welle”, redakcji największego portalu informacyjnego w krajach…

Read More

dr Witold Sokała

dr Witold Sokała

dr Witold Sokała – Przewodniczący Rady oraz ekspert Fundacji Po.Int, zastępca dyrektora Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki bezpieczeństwa europejskiego, wyzwań i zagrożeń asymetrycznych (w tym terroryzmu i migracji) oraz walki informacyjnej i studiów strategicznych. Jest autorem, redaktorem i współredaktorem kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu, w…

Read More

dr hab. Daniel Boćkowski

dr hab. Daniel Boćkowski

dr hab. Daniel Boćkowski – .członek Rady Fundacji Po.Int. Historyk, specjalista ds. bezpieczeństwa międzynarodowego. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie; Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB, pracownik Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN w Warszawie….

Read More

Wojciech Martynowicz

Wojciech Martynowicz

Wojciech Martynowicz – wiceprezes Fundacji Po.Int. Absolwent Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1977) oraz podyplomowego Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadowczych – OKKW w Starych Kiejkutach (1979). Służył jako oficer wywiadu (analityk i oficer operacyjny) w Departamencie I MSW, zarówno w Centrali, jak i pod przykryciem. W roku 1990 zweryfikowany pozytywnie, ale – podobnie jak wielu przebywających wtedy za granicą…

Read More

Prof. dr hab. inż. Tomasz J. Bajerowski

Prof. dr hab. inż. Tomasz J. Bajerowski

Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski – urodził się 22 grudnia 1957 r. w Warszawie. W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Pracę na Uczelni podjął w 1987 r. W 1991 r. uzyskał na macierzystym Wydziale stopień…

Read More

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz – prof. ndzw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Były dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Członek Centrum Badań nad Terroryzmem i Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas w Warszawie. Były funkcjonariusz polskich służb specjalnych, pracownik Zespołu Doradców Prezydenta RP, członek zespołu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Autor ponad 100…

Read More