Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk – były działacz opozycyjny i więzień polityczny. Współzałożyciel Ruchu „Wolność i Pokój”. Drukarz i dziennikarz „Tygodnika Mazowsze”. Od 1990 do 1994 r. Dyrektor Biura Analiz i Informacji i Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu UOP. W latach 2000-2001 doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – organizator Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. W 2001 wiceminister gospodarki. Od 1998…

Read More

Jarosław Hryszko

Jarosław Hryszko

Jarosław Hryszko – absolwent Akademii Morskiej w Gdyni i Politechniki Gdańskiej. W przeszłości związany z Siłami Zbrojnymi RP i Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych “GROM”, skąd odszedł na własną prośbę. Pracował przy europejskich i amerykańskich projektach akwizycji i analizy danych wrażliwych. Studiował energetykę jądrową na Politechnice Wrocławskiej, w Instytucie Problemów Jądrowych oraz Institute for Safety…

Read More

dr Tomasz Gajewski

dr Tomasz Gajewski

Tomasz Gajewski – Politolog, doktor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych na obszarze MENA (praca doktorska pt. „Polityka Stanów Zjednoczonych wobec konfliktu w Libanie w latach 1981-1984) oraz stosunkach międzynarodowych. Autor publikacji naukowych w dziedzinie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa, m. in. „Konflikt w Libanie jako źródło potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa…

Read More

Vitold Jančis

Vitold Jančis

Witold Janczys – członek Zarządu Fundacji Po.Int, mgr ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie w Białymstoku. Mieszka i pracuje na Litwie, w Wilnie. Współpracował z jednym z największych w Rosji miesięczników o tematyce gospodarczej „RBC” oraz tygodnikiem „Litovskij Kurier”. Jest współpracownikiem polskiego dziennika na Litwie „Kurier Wileński”. Obecnie pisze dla rosyjskiej sekcji „Deutsche Welle”, redakcji największego…

Read More

dr Witold Sokała

dr Witold Sokała

dr Witold Sokała – Członek Rady oraz ekspert Fundacji Po.Int, zastępca dyrektora Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki bezpieczeństwa europejskiego, wyzwań i zagrożeń asymetrycznych (w tym terroryzmu i migracji) oraz walki informacyjnej i studiów strategicznych. Jest autorem, redaktorem i współredaktorem kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu, w…

Read More

dr hab. Daniel Boćkowski

dr hab. Daniel Boćkowski

Daniel Boćkowski – dr hab. nauk humanistycznych, historyk, specjalista ds. bezpieczeństwa międzynarodowego. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie; Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB, pracownik Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Redaktor prowadzący…

Read More

Wojciech Martynowicz

Wojciech Martynowicz

Wojciech Martynowicz – Absolwent Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1977) oraz podyplomowego Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadowczych – OKKW w Starych Kiejkutach (1979). Służył jako oficer wywiadu (analityk i oficer operacyjny) w Departamencie I MSW, zarówno w Centrali, jak i pod przykryciem. W roku 1990 zweryfikowany pozytywnie, ale – podobnie jak wielu przebywających wtedy za granicą oficerów – „zwolniony ze…

Read More

Prof. dr hab. inż. Tomasz J. Bajerowski

Prof. dr hab. inż. Tomasz J. Bajerowski

Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski – urodził się 22 grudnia 1957 r. w Warszawie. W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Pracę na Uczelni podjął w 1987 r. W 1991 r. uzyskał na macierzystym Wydziale stopień…

Read More

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz – prof. ndzw. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Były dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Członek Centrum Badań nad Terroryzmem i Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas w Warszawie. Były funkcjonariusz polskich służb specjalnych, pracownik Zespołu Doradców Prezydenta RP, członek zespołu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Autor ponad 100…

Read More

Vincent V. Severski

Vincent V. Severski

Vincent V. Severski – Włodzimierz Sokołowski, Prezes i Fundator Fundacji Po.Int, autor bestsellerowych powieści szpiegowsko-politycznych, emerytowany, wysoki rangą oficer Agencji Wywiadu. Odszedł z Agencji w 2007 roku, na własną prośbę, po 26 latach służby, w tym kilkunastu latach pracy za granicą. Odznaczany i nagradzany przez najwyższe władze RP oraz zaprzyjaźnione służby; m.in. Legią Zasługi przez prezydenta USA.

Read More