Wojciech Martynowicz – wiceprezes Fundacji Po.Int. Absolwent Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1977) oraz podyplomowego Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadowczych – OKKW w Starych Kiejkutach (1979). Służył jako oficer wywiadu (analityk i oficer operacyjny) w Departamencie I MSW, zarówno w Centrali, jak i pod przykryciem. W roku 1990 zweryfikowany pozytywnie, ale – podobnie jak wielu przebywających wtedy za granicą oficerów – „zwolniony ze służby w związku z likwidacją jednostki” i nie przyjęty do tworzonego UOP.

W latach 1991-93 zdobywał doświadczenia w ogólnopolskiej, prywatnej firmie handlowej, w jednej z warszawskich radiostacji oraz firmie ubezpieczeniowej. W tym czasie odbył specjalistyczne szkolenia w zakresie handlu zagranicznego i zarządzania oparte na materiałach i doświadczeniach Harvard School of Business, zorganizowane przez Rząd Prowincji Walencja w Hiszpanii w ramach pomocy dla Polaków z nowo powstających na rynku firm.

W 1993 roku, na wniosek Zarządu Wywiadu UOP, przywrócony do służby, którą kontynuował na różnych stanowiskach i w różnych miejscach, także w Agencji Wywiadu. Szczegóły działalności z tego okresu nie należą jeszcze do domeny publicznej.

Z aktywnej służby odszedł z powodów rodzinnych w 2007 roku, nie zrywając kontaktu z materią, którą się zajmował. Przez wiele lat był trenerem i ekspertem w zakresie zaawansowanych technik / metod analitycznych oraz pracy z informacją w warunkach niedostatku danych i braku czasu. Z jego wiedzy, oprócz wywiadu, korzystały również inne służby specjalne (także poza Polską), służba zagraniczna oraz struktury prezydenckie.

W 2006 roku zaproszono go do zamkniętej, elitarnej, międzynarodowej platformy eksperckiej Global Futures Forum, zainicjowanej w USA i grupującej ponad 1000 najwyższej klasy specjalistów z kręgów akademickich, biznesu i agend rządowych.

GFF działa od 2005 roku i zajmuje się analizowaniem globalnych, bądź transnarodowych zagrożeń dla bezpieczeństwa i stabilności. Poszukuje równocześnie najlepszych metod w obszarze ostrzegania strategicznego, przewidywania i przeciwdziałania najpoważniejszym zagrożeniom. Pochodząca z GFF unikatowa wiedza jest obecnie do dyspozycji Fundacji Po.Int. Jej odzwierciedleniem są multidyscyplinarne standardy metodologiczne Fundacji, z którymi można zapoznać się tu: METODOLOGIA


Publikacje na naszym portalu:

1. Dyskretny urok analizy wywiadowczej
2. Vademecum analityka – Myślenie krytyczne
3. O kłamstwie słów kilka
4. O maskirowce w dezinformacji
5. Kiedy mniej znaczy więcej? O przeładowaniu informacją
6. Tyrania ekspertów
7. O emocjach w wywiadzie …nieco osobiście
8. Manifest oficerów wywiadu RP
9. Zbiór Zastrzeżony: sukces czy klęska?
10. O ignorancji, arogancji i doktrynerach
11. Memuary Szpiegów


Komentarze:

1. Replika na tekst „Bezgłowe służby”.
2. Kontakty z wrogiem